Câu chuyện thương hiệu

CV dành cho triệu người xin việc

Startup của 9x giải quyết vấn đề viết CV của hơn nửa triệu người...

Chỉ cần truy cập vào trang web TopCV, tất cả mọi người đều có thể tạo cho mình một bản CV chuyên nghiệp ưng...