Retained Earnings là gì? Sử dụng Retained Earnings sao cho hiệu quả?

reretained-earnings-la-gi
retained earnings là gì Blog TopCV

Không chỉ duy trì hoạt động tài chính, Retained Earnings còn tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, là nguồn tiền để tái đầu tư và ứng phó với những biến đổi bất thường của thị trường. Vậy Retained Earnings là gì? Làm thế nào để sử dụng Retained Earnings hiệu quả. Cùng BlogTopCV tìm hiểu chi tiết về Retained Earnings trong bài viết sau đây nhé!

Hiểu đúng về Retained Earnings

Retained Earnings là gì?

Retained Earnings là một thuật ngữ tương đối quen thuộc trong tài chính và đầu tư. Thuật ngữ này dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” hoặc ngắn gọn hơn là “lợi nhuận giữ lại”.

Trong báo cáo tài chính doanh nghiệp, Retained Earnings được coi như là một bộ phận của vốn chủ sở hữu, chỉ số 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối.

Retained Earnings là gì
Retained Earnings là gì?

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp sẽ được tách ra một phần để phân phối cho các cổ đông dưới hình thức cổ tức. Phần còn lại sẽ được doanh nghiệp dữ lại và trở thành Retained Earnings – lợi nhuận giữ lại.

Nhiều doanh nghiệp sử dụng Retained Earnings như một khoản dự phòng về tài chính. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp lại sử dụng số lợi nhuận này cho mục đích mua lại cổ phiếu, trả nợ hoặc tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh.

Xem thêm: Lợi nhuận là gì và bí quyết để gia tăng lợi nhuận bền vững

Công thức tính Retained Earnings

Như vậy, Retained Earnings chính là phần lợi nhuận còn lại sau khi doanh nghiệp tách một phần của lợi nhuận sau thuế để phân phối theo hình thức cổ tức. Từ đó, ta có công thức tính Retained Earnings như sau:

công thức tính toán retained earnings
Công thức tính Retained Earnings

Trong công thức trên:

 • Lợi nhuận giữ lại đầu kỳ chính là số dư lũy kế lợi nhuận đầu kỳ
 • Cổ tức trả trong kỳ là phần cổ phiếu hoặc tiền mặt được chi trả cho các cổ đông góp vốn
 • Thu nhập ròng phát sinh trong kỳ, hay nói cách khác chính là lợi nhuận sau thuế, được tính bằng hiệu số giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của năm tài chính hiện hành

Trong đó, thu nhập ròng phát sinh trong kỳ lại được tính theo công thức sau đây

Tính thu nhập ròng phát sinh trong kỳ
Công thức tính thu nhập ròng phát sinh trong kỳ

Trong công thức này:

 • Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ bao gồm lợi nhuận từ hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác
 • Tổng chi phí phát sinh trong kỳ bao gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản chi phí khác

Xem thêm:

Lợi nhuận ròng là gì? Kiến thức cần biết về lợi nhuận ròng cho dân kinh tế

Lợi nhuận gộp là gì? Phân biệt lợi nhuận thuần và lợi nhuận gộp

Vai trò của Retained Earnings đối với doanh nghiệp

Retained Earnings là một trong những tiêu chí phản ánh chiến lược tài chính của một doanh nghiệp. Việc sử dụng lợi nhuận giữ lại như thế nào có liên quan chặt chẽ với chiến lược tài chính của doanh nghiệp. 

Nhiều doanh nghiệp quyết định phân phối lợi nhuận giữ lại dưới dạng cổ tức cho cổ động nhằm đảm bảo họ sẽ nhận được đủ lợi nhuận trả về ngắn hạn. Cũng có nhiều doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư mở rộng quy mô.

Bên cạnh đó, Retained Earnings cũng có một số vai trò khác đối với doanh nghiệp, cụ thể là:

 • Tăng cường vốn: Nếu không được sử dụng để phân phối theo hình thức cổ tức, thì lợi nhuận giữ lại sẽ được tích lũy để tăng cường nguồn vốn cho doanh nghiệp. Nguồn vốn tích lũy sau này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác như tái đầu tư, mua sắm tài sản cố định, mở rộng quy mô, v.vv..
 • Tạo ra lợi thế cạnh tranh: Lợi nhuận giữ lại được tích lũy đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có cơ sở tài chính để triển khai các chiến lược kinh doanh, tiếp thị quảng cáo, nghiên cứu sản phẩm, v.vv..
 • Ứng phó với những biến đổi bất thường của thị trường: Khi thị trường có sự biến động bất thường hoặc trong thời kỳ kinh tế khó khăn, lợi nhuận giữ lại được coi như một phương án dự phòng hiệu quả giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn này. Dự trữ tài chính giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định.
 • Trả nợ hoặc phân phối dưới hình thức cổ tức: Tùy thuộc vào chiến lược tài chính của doanh nghiệp và mức độ ưu tiên mà lợi nhuận giữ lại có thể được sử dụng để trả nợ hoặc phân phối cho cổ động dưới hình thức cổ tức.
vai trò của retained earnings
Retained Earnings có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp

Tóm loại, không thể phủ nhận Retained Earnings có một vai trò cực kỳ quan trọng trong duy trì hoạt động ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Do đó, sử dụng như thế nào cho hợp lý cần có sự tính toán kỹ lưỡng.

Xem thêm: Vốn cố định là gì? Sự khác biệt giữa vốn cố định và vốn lưu động

Những yếu tố nào tác động tới Retained Earnings?

Lợi nhuận giữ lại ban đầu

Trong phần trước, khi tìm hiểu về công thức tính Retained Earnings (Lợi nhuận giữ lại), chúng ta đã thấy có sự xuất hiện của lợi nhuận giữ lại ban đầu. Đây cũng là một yếu tố có sự tác động đến Retained Earnings.

Lợi nhuận giữ lại ban đầu của mỗi chu kỳ kế toán chính là lợi nhuận giữ lại cuối kỳ – hay số dư cuối kỳ – của chu kỳ kế toán liền trước đó.

Nếu lợi nhuận giữ lại ban đầu bằng 0, thì có nghĩa là doanh nghiệp đang trong tình trạng hòa vốn và sẽ không có khoản lợi nhuận giữ lại ban đầu để tích lũy hoặc sử dụng cho mục đích khác.

Nếu lợi nhuận giữ lại ban đầu là số dương, thì có nghĩa là doanh nghiệp có lãi trong kỳ kế toán trước đó, tạo điều kiện thuận lợi để tích lũy tăng dần lợi nhuận giữ lại.

Nếu lợi nhuận giữ lại ban đầu là số âm, thì phản ánh rằng hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán trước đó không hiệu quả và doanh nghiệp đang phải gánh chịu những khoản lỗ. Điều này dự báo không khả quan về lợi nhuận giữ lại trong kỳ kế toán hiện hành.

Xem thêm: PNL là gì? Tại sao PNL lại quan trọng trong kinh doanh?

Thu nhập ròng

Bên cạnh lợi nhuận giữ lại ban đầu thì thu nhập ròng cũng có ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại của kỳ kế toán hiện hành. Sự tăng giảm của thu nhập ròng dự báo sự tăng giảm của lợi nhuận giữ lại.

thu nhập ròng
Sự tăng giảm của thu nhập ròng dự báo sự tăng giảm của Retained Earnings

Ngoài ta, thu nhập ròng lại chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác như: Khấu hao, chi phí quản lý, doanh thu bán hàng, giá vốn hàng hóa, chi phí bán hàng, v.vv..

Cổ tức

Cổ tức có thể được phân phối cho cổ đông theo hình thức tiền mặt hoặc cổ phiếu. Mặc dù giá trị kinh tế là như nhau, tuy nhiên hình thức trả cổ tức lại có sự tác động đến lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp.

Cổ tức được phân phối dưới hình thức tiền mặt đồng nghĩa với việc lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp sẽ giảm xuống. Trong trường hợp còn lại, cổ tức được phân phối theo hình thức cổ phiếu sẽ không làm giảm lợi nhuận giữ lại.

Ngoài ra, Retained Earnings cũng chịu ảnh hưởng từ một số yếu tố khác như: các quyết định đầu tư và mở rộng quy mô, sự biến đổi giá trị tài sản, những khoản chi phí hoặc lỗ phát sinh, chính sách tài chính và quản lý rủi ro, sự thay đổi vốn điều lệ, v.vv..

Sử dụng Retained Earnings sao cho hiệu quả nhất?

Retained Earnings có thể sử dụng cho mục đích nào?

Việc sử dụng Retained Earnings – Lợi nhuận giữ lại – cũng có những tác động không hề nhỏ đến sự ổn định và bền vững của doanh nghiệp. Sau đây là một số phương án sử dụng Retained Earnings mà các doanh nghiệp thường áp dụng:

 • Tái đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh: Đây là phương án được áp dụng nhất khi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang trên đà phát triển. Mở thêm chi nhánh, đa dạng hóa các kênh bán hàng, đầu tư vào phân khúc sản phẩm hoặc thị trường mới có kỳ vọng cao là những ý tưởng được cân nhắc nhiều nhất.
 • Tái đầu tư nâng cao chất lượng hoặc năng lực sản xuất sản phẩm: Lợi nhuận giữ lại có thể được sử dụng để nâng cấp dây chuyền sản xuất, nghiên cứu hoàn thiện hơn nữa sản phẩm, v.vv.. từ đó mang lại nhiều lợi ích trong tương lai cho doanh nghiệp.
 • Đầu tư hoặc góp vốn: Doanh nghiệp có thể sử dụng lợi nhuận giữ lại cho mục đích đầu tư hoặc góp vốn vào doanh nghiệp khác, tham gia các thương vụ M&A, v.vv..
 • Mua lại cổ phần: Đây cũng là một phương án khả thi khi người chủ doanh nghiệp muốn tái cơ cấu lại tổ chức hoặc thay đổi tỷ lệ cổ phần.
tích lũy hoặc tái đầu tư
Retained Earnings có thể được tích lũy hoặc tái đầu tư

Một số lưu ý giúp sử dụng hiệu quả Retained Earnings

Retained Earnings  – Lợi nhuận giữ lại – có thể xem như một nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. Nếu sử dụng hợp lý có thể tạo điều kiện giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn.

Việc có sẵn “bảo hiểm” tài chính sẽ giúp doanh nghiệp đứng vững trước làn sóng bất ổn của thị trường. Hơn nữa, khoản dự phòng này cũng là tiền đề để doanh nghiệp nắm bắt được các cơ hội đầu tư sinh lời.

Giữ lại lợi nhuận cũng có tác dụng trấn an các cổ đông, chứng minh chiến lược hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả và lợi tức mà cổ đông nhận được cũng có nhiều khả năng sẽ tăng lên.

Mặt khác, việc tích lũy hoặc sử dụng Retained Earnings như thế nào sẽ tùy thuộc vào quyết định của người quản lý doanh nghiệp. Do đó, đây là vấn đề có tính hai mặt.

Nếu lợi nhuận giữ lại không được sử dụng để “chớp” cơ hội tái đầu tư thì hiệu quả sẽ giảm xuống rõ rệt. Tệ hơn, điều này có thể gây ra những sự bất bình và mâu thuẫn giữa các cổ đông với người quản lý. Trong trường hợp tệ nhất, cổ đông giảm số vốn đầu tư hoặc rút vốn sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của doanh nghiệp.

sử dụng retained earnings
Retained Earnings cần được sử dụng một cách thông minh

Giải thích một số quan điểm sai lầm về Retained Earnings

Đến đây, chắc hẳn bạn đã có những lý giải sâu sắc hơn về Retained Earnings, hiểu được khái niệm và ý nghĩa của Retained Earnings đối với doanh nghiệp.

Sau đây là một số quan điểm sai lầm về Retained Earnings mà Blog TopCV đã tổng hợp được và đưa ra lý giải cho những quan điểm này.

 • Retained Earnings tồn tại dưới dạng tiền mặt: Retained Earnings không phải là tiền mặt và cũng không có sẵn để sử dụng ngay lập tức.
  Về bản chất, lợi nhuận giữ lại là một chỉ số tài chính biểu thị cho lợi nhuận sau khi trừ đi các khoản phân phối và thường được tích lũy liên tục trong nhiều năm hoạt động.
 • Retained Earnings không có giá trị thực tế: Mặc dù không phải là tiền mặt, tuy nhiên chỉ số Retained Earnings lại thể hiện sức mạnh tài chính của doanh nghiệp và có giá trị như một “bảo hiểm” hoặc khoản đầu tư.
 • Retained Earnings không ảnh hưởng đến hiệu suất kinh doanh: Đây là một quan điểm chưa thực sự chính xác. Việc sử dụng Retained Earnings như một khoản tái đầu tư có thể giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh, nghiên cứu sản phẩm, thâm nhập vào thị trường mới hay tham gia vào các phi vụ thương mại.
sức mạnh tài chính doanh nghiệp
Retained Earnings biểu thị sức mạnh tài chính của doanh nghiệp

Tóm lại, nói Retained Earnings chỉ là một số liệu là chưa chính xác. Retained Earnings là một chỉ số quan trọng, phản ánh chiến lược tài chính và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.

Trên đây, bạn đã tìm hiểu Retained Earnings là gì, những yếu tố tác động đến Retained Earnings và cách sử dụng Retained Earnings hiệu quả. Retained Earnings có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định về mặt tài chính cho doanh nghiệp.  Không chỉ thế, Retained Earnings còn có thể được sử dụng như một khoản tiền để đầu tư hoặc tái đầu tư. Hiểu đúng về bản chất của Retained Earnings và sử dụng Retained Earnings một cách thông minh có thể giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong tương lai.