PNL là gì? Tại sao PNL lại quan trọng trong kinh doanh?

pnl-la-gi-topcv
PNL là gì?

PNL (hay P&L) là báo cáo quan trọng trong kinh doanh. Dựa vào PNL, chúng ta có thể đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy PNL là gì? Cách lập báo cáo P&L như thế nào? Hãy cùng Blog TopCV tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

PNL là gì?

Báo cáo lãi lỗ (P&L – Profit and Loss Statement) là một báo cáo tài chính quan trọng trong kế toán doanh nghiệp. PNL cung cấp thông tin về lãi, lỗ của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể (thường là một quý hoặc một năm).

Báo cáo PNL cho thấy số tiền doanh nghiệp kiếm được từ hoạt động kinh doanh của mình (doanh thu) và số tiền đã chi tiêu để hoạt động (chi phí). Khi tính toán PNL, tổng doanh thu sẽ trừ đi chi phí, kết quả là lợi nhuận ròng của công ty. Khi lợi nhuận ròng dương, tức là công ty đã kiếm được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của mình và ngược lại.

pnl-la-gi-topcv
PNL là gì?

>>>Xem thêm: Ngành kế toán là gì? Các vị trí quan trọng trong ngành kế toán

Các thành phần trong báo cáo PNL

Các thành phần trong P&L là gì? Báo cáo PNL (Profit and Loss) là một tài liệu quan trọng trong kế toán và tài chính, cho phép đánh giá hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Báo cáo PNL bao gồm các thành phần cơ bản và các yếu tố liên quan. 

Các thành phần cơ bản của PNL

Báo cáo PNL bao gồm các thành phần cơ bản sau:

 • Doanh thu: Tổng số tiền mà doanh nghiệp thu được từ tất cả các hoạt động kinh doanh, bao gồm doanh số bán hàng, doanh thu từ dịch vụ và các khoản thu nhập khác.
 • Giá vốn hàng bán: Tổng số tiền mà doanh nghiệp đã chi để sản xuất hoặc mua các sản phẩm được bán trong kỳ tính PNL.
 • Lợi nhuận gộp: Được tính bằng cách lấy doanh thu trừ giá vốn hàng bán.
 • Chi phí hoạt động: Là tổng số tiền mà doanh nghiệp đã chi để vận hành và duy trì hoạt động kinh doanh, bao gồm chi phí văn phòng, chi phí nhân viên, chi phí quảng cáo và marketing, chi phí nghiên cứu và phát triển, các khoản chi phí khác.
 • Lợi nhuận hoạt động: Được tính bằng cách lấy lợi nhuận gộp trừ chi phí hoạt động. 
 • Chi phí tài chính: Gồm các khoản chi phí liên quan đến vay vốn hoặc thực hiện các hoạt động tài chính khác, bao gồm lãi suất và các chi phí tài chính khác.
 • Lợi nhuận trước thuế: Được tính bằng cách lấy lợi nhuận hoạt động trừ chi phí tài chính. 
 • Lợi nhuận ròng: Được tính bằng cách lấy lợi nhuận trước thuế trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là khoản tiền mà doanh nghiệp thực sự kiếm được trong kỳ tính PNL và có thể sử dụng cho các mục đích khác nhau.
pnl-la-gi-topcv
Các thành phần cơ bản của PNL bao gồm doanh thu, giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp…

Các yếu tố liên quan đến PNL

Có nhiều yếu tố liên quan đến báo cáo lợi nhuận và lỗ (PNL) của một doanh nghiệp, bao gồm:

 • Doanh số: Là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến PNL của doanh nghiệp. Nếu doanh số tăng, lợi nhuận có thể tăng theo và ngược lại.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp: Cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Nếu thuế thu nhập doanh nghiệp tăng, lợi nhuận có thể giảm.
 • Các khoản lỗ: Các khoản phải trả của doanh nghiệp như các khoản nợ còn lại, các khoản phải trả trong tương lai là các khoản phải được ghi lại trong báo cáo PNL.
 • Các khoản thu nhập khác: Ngoài các khoản doanh thu chính từ hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp còn có các khoản thu nhập khác như doanh thu từ cho thuê tài sản, doanh thu từ bán tài sản cố định hoặc các khoản thu nhập từ đầu tư khác cũng được tính vào PNL.
 • Biến động thị trường: Sự biến động của thị trường cũng ảnh hưởng đến PNL của doanh nghiệp. Nếu thị trường suy giảm, doanh số có thể giảm, dẫn đến giảm lợi nhuận.
pnl-la-gi-topcv
Các yếu tố liên quan đến PNL bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản lỗ…

Các phương pháp lập báo cáo lãi lỗ 

Có nhiều phương pháp để lập báo cáo lãi lỗ (PNL) cho một doanh nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp sử dụng hai phương pháp phổ biến nhất gồm phương pháp kế toán lũy tích và phương pháp kế toán tiền mặt.

Phương pháp kế toán lũy tích

Theo phương pháp kế toán lũy tích (Accrual Accounting Method), các khoản thu và chi phí được ghi nhận trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp khi chúng được phát sinh, chứ không phải khi tiền mặt được trao đổi. Nói cách khác, thu nhập được tính vào khi phát sinh, bất kể tiền mặt đã được nhận hay chưa và các chi phí được tính vào khi chúng phát sinh, bất kể tiền mặt đã được thanh toán hay chưa. 

Phương pháp này cho phép doanh nghiệp đo lường các khoản phải thu và phải trả, cung cấp thông tin về dòng tiền trong tương lai và phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động phức tạp.

pnl-la-gi-topcv
Phương pháp kế toán lũy tích

Tuy nhiên, do tính toán theo cơ sở lũy tích, nhiều khoản chi phí có thể phát sinh trước khi tiền mặt được thanh toán, gây ra sự khác biệt về dòng tiền trong báo cáo tài chính. Do đó, doanh nghiệp cần phải theo dõi kỹ lưỡng các khoản phải thu và phải trả, thực hiện việc quản lý tiền mặt một cách chặt chẽ để đảm bảo không bị thiếu hụt tiền mặt.

Phương pháp kế toán tiền mặt

Theo phương pháp kế toán tiền mặt (Cash Accounting Method), các giao dịch tài chính được ghi nhận trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp chỉ khi tiền mặt được trao đổi. Nói cách khác, thu nhập chỉ được tính vào khi tiền mặt thực sự được nhận vào và các chi phí chỉ được tính khi tiền mặt thực sự được thanh toán. Phương pháp này đơn giản và dễ thực hiện, phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và hoạt động đơn giản.

pnl-la-gi-topcv
Phương pháp kế toán tiền mặt

Tuy nhiên, do chỉ tính toán các khoản giao dịch tiền mặt, phương pháp này không hiệu quả cho doanh nghiệp đo lường các khoản phải thu và phải trả cũng như phân tích dòng tiền trong tương lai. Ngoài ra, phương pháp này không phù hợp cho các doanh nghiệp có quy mô lớn và hoạt động phức tạp. Vì việc quản lý tiền mặt trở nên khó khăn hơn và không cung cấp đầy đủ thông tin cho việc quản lý tài chính và ra quyết định.

>>>Xem thêm: Tài khoản kế toán là gì? Tổng hợp hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam

Tầm quan trọng của PNL trong kinh doanh

Tầm quan trọng của báo cáo PNL là gì? Báo cáo lãi lỗ (PNL) là một trong những báo cáo tài chính quan trọng nhất trong kinh doanh. Vì nó cung cấp thông tin về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các yếu tố quan trọng của PNL bao gồm doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

PNL cũng cung cấp thông tin về các khoản thu và chi phí cụ thể, cho phép doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh riêng lẻ. Bằng cách so sánh PNL của các năm trước đó, doanh nghiệp có thể đánh giá mức độ tăng trưởng và đánh giá các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

pnl-la-gi-topcv
Báo cáo PNL giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh

PNL cũng rất quan trọng đối với các nhà đầu tư, cổ đông và các bên liên quan khác. Các nhà đầu tư sử dụng PNL để đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Cổ đông sử dụng PNL để đánh giá lợi nhuận mà họ có thể nhận được từ việc đầu tư vào doanh nghiệp.

Vì vậy, PNL là một công cụ quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp.

>>>Xem thêm: [Q&A] Hỏi đáp về nghề kế toán, kiểm toán và ACCA

Một số câu hỏi thường gặp về báo cáo PNL

PNL có giống với báo cáo thu nhập không?

Báo cáo lãi lỗ (PNL) cũng được gọi là báo cáo thu nhập. Tuy nhiên, tên gọi “báo cáo thu nhập” thường được sử dụng trong các quy định kế toán và thuế của một số quốc gia. Trong khi “báo cáo lãi lỗ” thường được sử dụng trong các nền kinh tế khác.

Dù tên gọi có khác nhau, nội dung của báo cáo thu nhập và PNL thường tương tự nhau. Cả hai báo cáo đều cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, báo cáo thu nhập và PNL có thể được coi là một và có thể được sử dụng thay thế cho nhau.

pnl-la-gi-topcv
Báo cáo PNL cũng được gọi là báo cáo thu nhập

Sự khác nhau giữa P&L và bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi lỗ (P&L) là hai báo cáo tài chính cơ bản trong kế toán. Chúng cung cấp thông tin quan trọng về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, về cơ bản hai bản báo cáo này khác nhau. 

 • Bảng cân đối kế toán thể hiện tài sản, nợ và vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, cho biết mức độ cân bằng giữa các khoản tài sản và nguồn vốn. 
 • Trong khi đó, P&L cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận hoặc tổn thất của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Thông qua việc so sánh giữa doanh thu và chi phí để tính toán lãi/lỗ.

Có bắt buộc phải lập báo cáo PNL không?

Việc lập báo cáo lãi lỗ (PNL) là bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh, bao gồm cả các cá nhân kinh doanh. Việc lập PNL là yêu cầu của pháp luật và được quy định trong các quy định kế toán của quốc gia.

Lập báo cáo PNL cũng giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh. Từ đó. doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn hơn, nhằm tăng cường khả năng tài chính và tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp.

pnl-la-gi-topcv
Lập báo cáo PNL là bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp

Ai là người lập báo cáo lãi lỗ?

Trong các doanh nghiệp, báo cáo lãi lỗ (PNL) được lập bởi bộ phận kế toán hoặc bộ phận tài chính. Các nhân viên kế toán sẽ thu thập và xử lý các thông tin liên quan đến doanh thu, chi phí, thu nhập, chi phí lãi vay, thuế và các khoản chi phí khác để tính toán lợi nhuận hoặc lỗ trong một khoảng thời gian cụ thể.

Các cá nhân kinh doanh cũng có thể tự lập báo cáo PNL của mình hoặc thuê một nhân viên kế toán để thực hiện việc này. Tuy nhiên, nếu doanh thu và chi phí phức tạp, thì nên tìm đến các chuyên gia hoặc công ty kế toán để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của báo cáo.

>>>Ứng tuyển ngay: Việc làm kế toán thu nhập hấp dẫn tại đây.

Hy vọng bài viết “PNL là gì? Tại sao PNL lại quan trọng trong kinh doanh?” sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về báo cáo PNL. Báo cáo PNL cho phép doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh, từ đó đưa ra những phương án kinh doanh phù hợp. TopCV chúc bạn có thể vận dụng những nội dung hữu ích trong bài viết vào công việc và đừng quên theo dõi Blog TopCV để cập nhật thêm nhiều thông tin, kiến thức hữu ích về việc làm.