tu-tin

nói trước đám đông

nói trước đám đông

tha-long-co-the
phan-ung-khan-gia