tha-long-co-the

nói trước đám đông

nói trước đám đông

tho-sau
tu-tin