phan-ung-khan-gia

nói trước đám đông

nói trước đám đông

tu-tin
noi-truoc-dam-dong