noi-truoc-dam-dong

nói trước đám đông

nói trước đám đông

phan-ung-khan-gia