Tô hồng CV thực sự thiếu công bằng

Ứng viên sửa lịch sử làm việc trong CV

Tô hồng CV thực sự thiếu công bằng với những người có năng lực

ứng viên sửa lịch sử làm việc trong cv Blog TopCV
Phóng đại năng lực của bản thân trong CV