Tự đánh mất đi cơ hội của bản thân

Ứng viên sửa lịch sử làm việc trong CV

Khi nói dối trong CV bạn đã tự đánh mất đi cơ hội của bản thân

Tự đánh mất đi cơ hội của bản thân
ứng viên sửa lịch sử làm việc trong cv Blog TopCV