Kế toán là một trong những công việc ít giới hạn về độ tuổi

Hàng trăm ngàn người lao động rơi vào cảnh thất nghiệp

Công việc kế toán yêu cầu cao về kỹ năng và kinh nghiệm nên cần những nhân sự lớn tuổi

Khả năng cống hiến của người lao động lớn tuổi thấp
Giáo viên là công việc phù hợp với người lao động lớn tuổi