Khả năng cống hiến của người lao động lớn tuổi thấp

Hàng trăm ngàn người lao động rơi vào cảnh thất nghiệp

So với nhân sự trẻ, khả năng cống hiến của người lao động lớn tuổi thấp hơn

Tư duy cũ, khó thích nghi
Kế toán là một trong những công việc ít giới hạn về độ tuổi