Giáo viên là công việc phù hợp với người lao động lớn tuổi

Hàng trăm ngàn người lao động rơi vào cảnh thất nghiệp

Nghề giáo viên có yêu cầu cao về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức

Kế toán là một trong những công việc ít giới hạn về độ tuổi
Người lao động lớn tuổi vẫn có thể trở thành đầu bếp