Tư duy cũ, khó thích nghi

Hàng trăm ngàn người lao động rơi vào cảnh thất nghiệp

Người lớn tuổi có tư duy cũ, khó thích nghi với những cái mới

Hàng trăm ngàn người lao động rơi vào cảnh thất nghiệp
Khả năng cống hiến của người lao động lớn tuổi thấp