Hàng trăm ngàn người lao động rơi vào cảnh thất nghiệp

Hàng trăm ngàn người lao động rơi vào cảnh thất nghiệp

Làn sóng sa thải đã đẩy hàng trăm ngàn người rơi vào cảnh thất nghiệp

Tư duy cũ, khó thích nghi