Cơ hội nghề nghiệp của thông dịch viên là rất lớn

thông dịch viên là gì
Công việc của thông dịch viên là gì?
Để làm một thông dịch viên giỏi thì khả năng chịu áp lực là phải có