Tài khoản kế toán là gì? Tổng hợp hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam

Tài khoản kế toán là gì? Tổng hợp hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam
Tài khoản kế toán là gì? Tổng hợp hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam

Đối với sinh viên ngành kế toán – kiểm toán hay với kế toán viên, khái niệm tài khoản kế toán đã không còn xa lạ. Đây là kiến thức căn bản và là nền tảng cho mọi hệ thống, nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp. Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam được xây dựng với 9 loại tài khoản của Bộ Tài chính, đây là căn cứ để doanh nghiệp định khoản và lập bảng cân đối kế toán trong kỳ. Trong bài viết dưới đây, Blog TopCV sẽ cùng bạn tìm hiểu hệ thống tài khoản kế toán là gì, khái niệm tài khoản kế toán và các tài khoản kế toán thường dùng khi định khoản kế toán.

Tài khoản kế toán là gì? Ý nghĩa phương pháp tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán là hệ thống phân loại các đối tượng kế toán (tài sản, nguồn vốn, khoản thu, khoản chi,….) của doanh nghiệp thành những nhóm nghiệp vụ riêng biệt. Từ hệ thống đối tượng này, kế toán viên có thể dễ dàng định khoản kế toán, phản ánh, kiểm tra và giám sát dòng chảy tài chính của doanh nghiệp thông qua bảng cân đối kế toán. Đây là kiến thức căn bản trong môn học Nguyên lý kế toán tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp kế toán, hay tại các lớp học kế toán mà bất cứ kế toán viên nào cũng phải nắm chắc.

tài khoản kế toán là gì
Khai niệm tài khoản kế toán là gì?

Tài khoản kế toán dùng để phân loại và phản ánh liên tục có hệ thống từng đối tượng kế toán riêng biệt qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp. Phương pháp tài khoản kế toán là phương thức giúp định khoản kế toán dễ dàng và chính xác nhất hiện nay và được sử dụng một cách thống nhất dựa trên quy định của Nhà nước

>>> Tham khảo: Mô tả công việc kế toán nội bộ và những công cụ hỗ trợ

Nội dung và kết cấu của tài khoản kế toán là gì?

Tài khoản kế toán được mở theo từng đối tượng kế toán riêng biệt. Mỗi đối tượng kế toán cụ thể được theo dõi trên tài khoản riêng, có nội dung kinh tế riêng và có đặc điểm vận động riêng. Nội dung và kết cấu của tài khoản kế toán là gì? Một tài khoản kế toán gồm có 2 phần:

Số hiệu và tên tài khoản: Số hiệu tài khoản gồm có 2 cấp, cấp 1 là một cụm chữ số gồm có 3 chữ số, trong mỗi nhóm tài khoản sẽ chia thành các tài khoản con khác nhau có số hiệu gồm 4 chữ số, gọi là tài khoản cấp  2. Ví dụ tài khoản 111 Tiền mặt (cấp 1) sẽ gồm 3 tài khoản cấp 2 là 1111 Tiền Việt Nam, 1112 Ngoại tệ và 1113 Vàng tiền tệ. 

Tài khoản ghi nợ và tài khoản ghi có: Nợ và có là thuật ngữ quy ước để chỉ hai bên của tài khoản kế toán. Khi định khoản, ghi Nợ tài khoản phản ánh đối tượng kế toán này phải ghi đối ứng Có tài khoản phản ánh đối tượng kế toán có liên quan để phản ánh sự vận động và chuyển hoá đó thì bảng cân đối kế toán mới cân đối và có hiệu lực kế toán.

Một số nguyên tắc định khoản kế toán căn bản

 • Bên Nợ ghi trước, bên Có ghi sau
 • Nghiệp vụ biến động tăng ghi 1 bên – Nghiệp vụ biến động giảm ghi 1 bên
 • Dòng ghi Nợ phải so le với Dòng ghi Có
 • Tổng giá trị Bên Nợ = Tổng giá trị Bên Có
 • Số dư có thể có ở cả Bên Nợ và Bên Có.
Nguyên tắc định khoản các tài khoản kế toán

Có mấy loại tài khoản kế toán? 

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp mới nhất theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. 9 loại tài khoản theo Thông tư 200 như sau:

 • Tài khoản TÀI SẢN NGẮN HẠN: 3 nguyên tắc kế toán và 20 tài khoản
 • Tài khoản TÀI SẢN DÀI HẠN: 3 nguyên tắc kế toán và 13 tài khoản kế toán
 • Tài khoản NỢ PHẢI TRẢ: 1 nguyên tắc và 15 tài khoản, chia thành 4 nhóm
 • Tài khoản VỐN CHỦ SỞ HỮU: 1 nguyên tắc kế toán và 11 tài khoản, chia thành 5 nhóm
 • Tài khoản DOANH THU: 1 nguyên tắc kế toán và 3 tài khoản, chia thành 2 nhóm
 • Tài khoản CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH: 1 nguyên tắc kế toán và 10 tài khoản, chia thành 4 nhóm
 • Tài khoản THU NHẬP KHÁC: 1 tài khoản
 • Tài khoản CHI PHÍ KHÁC: 2 tài khoản
 • Tài khoản XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH: 1 tài khoản

Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này, tức là trừ các tài khoản kế toán sau: 121, 128, 136, 151, 157, 158, 161, 171, 212, 243, 335, 336, 337, 343, 347, 352, 353, 356, 357, 412, 414

>>> Tham khảo: Tuyển tập 10 câu hỏi phỏng vấn nghiệp vụ kế toán thường gặp nhất

Một số các tài khoản kế toán thường dùng

111: Tiền mặt

 • 1111: Tiền Việt Nam
 • 1112: Ngoại tệ
 • 1113: Vàng tiền tệ

112: Tiền gửi ngân hàng

 • 1121: Tiền Việt Nam
 • 1122: Ngoại tệ
 • 1123: Vàng tiền tệ

211: Tài sản cố định hữu hình

 • 2111: Nhà cửa, vật kiến trúc
 • 2112: Máy móc, thiết bị
 • 2113: Phương tiện vận tải truyền dẫn

331: Phải trả cho người bán

333: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

 • 3331: Thuế giá trị gia tăng phải nộp
 • 3332: Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • 3333: Thuế xuất nhập khẩu

411: Vốn đầu tư chủ sở hữu

 • 4111: Vốn góp chủ sở hữu
 • 4112: Thặng dư vốn cổ phần

511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 • 5111: Doanh thu bán hàng hóa
 • 5112: Doanh thu bán các thành phẩm
 • 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ

611: Mua hàng

 • 6111: Mua nguyên liệu, vật liệu
 • 6112: Mua hàng hóa
tài khoản kế toán là gì
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp – 1
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp – 2
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp – 3
tài khoản kế toán là gì
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp – 4

Tìm việc làm kế toán ở đâu?

Để không bỏ lỡ những công việc kế toán hấp dẫn nhất, bạn hãy truy cập vào TopCV – nền tảng tuyển dụng chất lượng cao hàng đầu hiện nay. Bên cạnh đó để giúp bạn dễ dàng hơn trong quá trình ứng tuyển, TopCV còn cung cấp các mẫu CV online đẹp, miễn phí phù hợp với nhiều nhu cầu và trình độ khác nhau.

>>> Tham khảo: Hướng dẫn viết CV cho sinh viên kế toán mới ra trường

Qua bài viết “Tài khoản kế toán là gì? Tổng hợp hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam”, Blog TopCV hy vọng bạn đã có thêm kiến thức về ngành kế toán. Để tìm việc làm kế toán nhanh nhất, bạn hãy truy cập và ứng tuyển những vị trí tại TopCV ngay hôm nay nhé! 

Nguồn ảnh: Sưu tầm