Họ là người trực tiếp thiết kế, cho ra đời các sản phẩm, ứng dụng 

Họ là người trực tiếp thiết kế, cho ra đời các sản phẩm, ứng dụng 

mo-ta-cong-viec-cua-software-engineer-TopCV-1
Đôi khi cần phối hợp với bộ phận khác để làm việc