mo-ta-cong-viec-cua-software-engineer-TopCV-1

Công việc của kỹ sư phần mềm đòi hỏi nhiều kiến thức 

Software-Engineering-topcv-4
Họ là người trực tiếp thiết kế, cho ra đời các sản phẩm, ứng dụng