CV khác sơ yếu lý lịch về mục đích sử dụng, thời điểm hay cả thông tin bên trong

sơ yếu lý lịch và cv có khác nhau không

CV khác sơ yếu lý lịch về mục đích sử dụng, thời điểm hay cả thông tin bên trong

Sơ yếu lý lịch và CV có gì khác nhau?
Bạn có thể tham khảo mẫu CV sáng tạo tại TopCV.vn