Sơ yếu lý lịch và CV có gì khác nhau?

sơ yếu lý lịch và cv có khác nhau không

Sơ yếu lý lịch và CV có gì khác nhau?

sơ yếu lý lịch và cv có khác nhau không
CV khác sơ yếu lý lịch về mục đích sử dụng, thời điểm hay cả thông tin bên trong