Bạn có thể tham khảo mẫu CV sáng tạo tại TopCV.vn

sơ yếu lý lịch và cv có khác nhau không

Bạn có thể tham khảo mẫu CV sáng tạo tại TopCV.vn

CV khác sơ yếu lý lịch về mục đích sử dụng, thời điểm hay cả thông tin bên trong
CV