sơ yếu lý lịch và cv có khác nhau không

sơ yếu lý lịch và cv có khác nhau không
Sơ yếu lý lịch và CV có gì khác nhau?