Người có số chủ đạo 11 có thể làm nhân viên chăm sóc khách hàng

Với khả năng cảm nhận nghệ thuật tốt, người số 11 có thể làm thiết kế nội thất

Người có số chủ đạo 11 có thể làm nhân viên chăm sóc khách hàng

Nhà văn là một công việc phù hợp với người có số chủ đạo 11
Giáo viên là công việc phù hợp khi chưa biết người có số chủ đạo 11 làm nghề gì