Giáo viên là công việc phù hợp khi chưa biết người có số chủ đạo 11 làm nghề gì

Với khả năng cảm nhận nghệ thuật tốt, người số 11 có thể làm thiết kế nội thất

Giáo viên là công việc phù hợp khi chưa biết người có số chủ đạo 11 làm nghề gì

Người có số chủ đạo 11 có thể làm nhân viên chăm sóc khách hàng
Người có số chủ đạo 11 dễ dàng bị sa vào tình trạng nghiện công việc