Nhà văn là một công việc phù hợp với người có số chủ đạo 11

Với khả năng cảm nhận nghệ thuật tốt, người số 11 có thể làm thiết kế nội thất
Với khả năng cảm nhận nghệ thuật tốt, người số 11 có thể làm thiết kế nội thất
Người có số chủ đạo 11 có thể làm nhân viên chăm sóc khách hàng