Voice recognition with smart phone.

phiên dịch viên học trường nào
phien-dich-vien-hoc-truong-nao.5
phien-dich-vien-hoc-truong-nao.7