phien-dich-vien-hoc-truong-nao.5

phiên dịch viên học trường nào

Phiên dịch viên học trường nào tốt nhất?

Điểm chuẩn trúng tuyển ngành  phiên dịch viên.
Voice recognition with smart phone.