phien-dich-vien-hoc-truong-nao.7

phiên dịch viên học trường nào
Voice recognition with smart phone.
phien-dich-vien-hoc-truong-nao.8