Xác định vấn đề của khách hàng

persona là gì Blog TopCV

Doanh nghiệp cần xác định đúng những vấn đề của khách hàng

Thu thập dữ liệu khách hàng
Tiếp cận khách hàng