Tiếp cận khách hàng

persona là gì Blog TopCV

Persona giúp chiến dịch marketing tiếp cận đúng đối tượng khách hàng

Xác định vấn đề của khách hàng
Cập nhật Persona