Xác định chân dung khách hàng

persona là gì Blog TopCV

Cần xác định đúng nhóm đối tượng khách hàng cho mỗi chiến dịch marketing

Xây dựng chiến lược marketing
Thu thập dữ liệu khách hàng