Xây dựng chiến lược marketing

persona là gì Blog TopCV

Thấu hiểu khách hàng để xây dựng chiến lược marketing phù hợp

Tầm quan trọng của Persona
Xác định chân dung khách hàng