Mẫu kịch bản xử lý khiếu nại của khách hàng

Kịch bản telesale là gì?

Mẫu kịch bản xử lý khiếu nại của khách hàng

Tham khảo mẫu kịch bản gọi cho khách hàng cũ 
Đừng bỏ qua lưu ý nhỏ khi xây dựng kịch bản tư vấn khách hàng qua điện thoại