Đừng bỏ qua lưu ý nhỏ khi xây dựng kịch bản tư vấn khách hàng qua điện thoại 

Kịch bản telesale là gì?

Đừng bỏ qua lưu ý nhỏ khi xây dựng kịch bản tư vấn khách hàng qua điện thoại 

Mẫu kịch bản xử lý khiếu nại của khách hàng
Những mẫu kịch bản telesale hữu ích bạn nên nắm rõ