Industrial engineering in factory

nhân viên kiểm tra chất lượng là gì
nhân viên kiểm tra chất lượng là gì 0
Quality control expert inspecting at food specimen in the lab