nhân viên kiểm tra chất lượng là gì 0

nhân viên kiểm tra chất lượng là gì
Industrial engineering in factory