Quality control expert inspecting at food specimen in the lab

nhân viên kiểm tra chất lượng là gì
Industrial engineering in factory
nhan-vien-kiem-tra-chat-luong-la-gi-3