Khu vực phía Nam nên học thương mại điện tử trường nào?

Khu vực phía Nam nên học thương mại điện tử trường nào?

Ngành thương mại điện tử là gì
Học thương mại điện tử ra trường làm gì?