Tinh thần cầu tiến

mục tiêu nghề nghiệp ngành xuất nhập khẩu

Tinh thần cầu tiến luôn luôn được hoan nghênh

Khẳng định bản thân
Đặt ra thời gian cụ thể cho từng mục tiêu