Khẳng định bản thân

mục tiêu nghề nghiệp ngành xuất nhập khẩu

Khẳng định chuyên môn và kinh nghiệm của bản thân ngay từ những dòng đầu tiên

Mức thu nhập
Tinh thần cầu tiến