Nên nêu rõ mục tiêu nghề nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn

Mục tiêu nghề nghiệp giao dịch viên ngân hàng nên liên quan đến lĩnh vực này

Nên nêu rõ mục tiêu nghề nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn

Các ngân hàng thường yêu cầu ứng viên nộp kèm CV tiếng Anh
Sinh viên mới ra trường thường có các cơ hội tại vị trí thực tập sinh giao dịch viên