Sinh viên mới ra trường thường có các cơ hội tại vị trí thực tập sinh giao dịch viên

Mục tiêu nghề nghiệp giao dịch viên ngân hàng nên liên quan đến lĩnh vực này

Sinh viên mới ra trường thường có các cơ hội tại vị trí thực tập sinh giao dịch viên

Nên nêu rõ mục tiêu nghề nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn
Có nhiều ngân hàng đang tuyển dụng nhân sự ở thời điểm hiện tại