Bạn có thể phân chia mục tiêu nghề nghiệp thành ngắn hạn và dài hạn

Cần lưu ý các lỗi thường gặp với nội dung mục tiêu nghề nghiệp trong CV

Bạn có thể phân chia mục tiêu nghề nghiệp thành ngắn hạn và dài hạn

Ngành truyền thông quảng cáo sẽ ưu tiên những bạn thực tập sinh năng động
Mục tiêu nghề nghiệp cho thực tập sinh nên thể hiện được sự cầu tiến