Ngành truyền thông quảng cáo sẽ ưu tiên những bạn thực tập sinh năng động

Cần lưu ý các lỗi thường gặp với nội dung mục tiêu nghề nghiệp trong CV

Ngành truyền thông quảng cáo sẽ ưu tiên những bạn thực tập sinh năng động

Thực tập sinh ngành kinh doanh sẽ giúp bạn phát triển nhiều kỹ năng mềm
Bạn có thể phân chia mục tiêu nghề nghiệp thành ngắn hạn và dài hạn