Mục tiêu nghề nghiệp cho thực tập sinh nên thể hiện được sự cầu tiến

Cần lưu ý các lỗi thường gặp với nội dung mục tiêu nghề nghiệp trong CV

Mục tiêu nghề nghiệp cho thực tập sinh nên thể hiện được sự cầu tiến

Bạn có thể phân chia mục tiêu nghề nghiệp thành ngắn hạn và dài hạn
Bạn có thể ứng tuyển nhiều vị trí thực tập sinh trong lĩnh vực CNTT