Bạn có thể ứng tuyển nhiều vị trí thực tập sinh trong lĩnh vực CNTT

Cần lưu ý các lỗi thường gặp với nội dung mục tiêu nghề nghiệp trong CV

Bạn có thể ứng tuyển nhiều vị trí thực tập sinh trong lĩnh vực CNTT

Mục tiêu nghề nghiệp cho thực tập sinh nên thể hiện được sự cầu tiến
Có nhiều ngành nghề đang tuyển dụng thực tập sinh hiện nay