Căn cứ thời gian đóng BHXH để tính mức hưởng chế ốm đau

Căn cứ thời gian đóng BHXH để tính mức hưởng chế ốm đau khi nghỉ quá 180 ngày

Điều chỉnh mức hưởng chế độ ốm đau
Công thức tính mức hưởng chế độ ốm đau