Công việc cũ không phù hợp

Lý do thay đổi công việc

Nếu công việc cũ không còn phù hợp với bạn, hãy thẳng thắn chia sẻ với nhà tuyển dụng

Tìm cơ hội mới để phát triển
Mức lương không phù hợp