Tìm cơ hội mới để phát triển

Lý do thay đổi công việc

Tìm cơ hội mới để phát triển là lý do thay đổi công việc tốt nhất

Lý do nghỉ việc giúp nhà tuyển dụng đánh giá bạn có phù hợp với họ
Công việc cũ không phù hợp