Lý do nghỉ việc giúp nhà tuyển dụng đánh giá bạn có phù hợp với họ

Lý do thay đổi công việc

Nhà tuyển dụng muốn biết lý do bạn nghỉ việc ở công ty cũ để đánh giá bạn có phù hợp với họ hay không

Lý do thay đổi công việc
Tìm cơ hội mới để phát triển